Διαδικτυακος Ιστότοπος Φροντιστηρίου Μαθήματος
"Ανάλυση Πληροφοριακών Συστημάτων"

Υπεύθυνη μαθήματος: Αθανασία Πουλούδη

Υπεύθυνος Φροντιστηρίου: Βασίλειος Καρακόιδας (bkarak at aueb dot gr)
Γραφείο: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ΔΕΤ ΙΙ (ELOI 2), Πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος, +30210-8203-370
Ώρες Γραφείου: Πέμπτη, 13:00 - 15:00

Ανακοινώσεις - επιπλέον υλικό Πρόγραμμα Φροντιστηρίου

Ημερομηνία Θεματολογία Διαφάνειες διάλεξης
26-10-2005 17:00 - 19:00 Εισαγωγική διάλεξη
02-11-2005 17:00 - 19:00 Διαγράμματα Use Case, Μελέτη αποτελεσμάτων έργου Gemini
09-11-2005 17:00 - 19:00 Διαγράμματα Activity
16-11-2005 17:00 - 19:00 Αργία  
23-11-2005 17:00 - 19:00 Παρουσίαση προόδου εργασίας  
30-11-2005 17:00 - 19:00 Βασικές Έννοιες Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού (OOP), Διαγράμματα κλάσεων (Μέρος Α')
07-12-2005 17:00 - 19:00 Διαγράμματα κλάσεων (Μέρος B')
14-12-2005 17:00 - 19:00 Διαγράμματα Sequence και Collaboration
21-12-2005 17:00 - 19:00 Διάγραμμα Deployment και Component
11-01-2006 17:00 - 19:00 Επαναληπτικό Μάθημα  

Θέματα εργασιών

Κωδικός Εργασίας Θέμα Εκφώνηση
1 Σύστημα διαχείρισης παραγγελιών, πωλήσεων και εξόδων σε ένα κατάστημα λιανικής
2 Διαχείριση των βασικών λειτουργιών ενός εικονικού τραπεζικού υποκαταστήματος
3 Ανάπτυξη συστήματος λογισμικού για ένα φροντιστήριο
4 Σύστημα διαχείρισης κρατήσεων για ένα ξενοδοχείο
5 Κατάστημα ενοικίασης DVD
6 Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης εκδοτικού οίκου
7 Πληροφοριακό σύστημα υποστήριξης συνεργείου αυτοκινήτων
8 Ηλεκτρονική γραμματεία
9 Ανάπτυξη συστήματος επεξεργασίας και παρακολούθησης λειτουργιών Δανειστικής Βιβλιοθήκης Πανεπιστημίου
10 Στατιστική Επεξεργασία Ποδοσφαιρικής Διοργάνωσης
11 Γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων
12 Νοσοκομείο  


Τελευταία ενημέρωση: $Date: 2008-02-11 15:32:08 +0200 (ΔΡυ, 11 ΦΡβ 2008) $