Διαδικτυακος Ιστότοπος Φροντιστηρίου Μαθήματος
"Δίκτυα και Internet στο Eπιχειρηματικό Περιβάλλον"

Υπεύθυνη μαθήματος: Αγγελική Πουλυμενάκου

Υπεύθυνος Φροντιστηρίου: Βασίλειος Καρακόιδας (bkarak at aueb dot gr)
Γραφείο: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ΔΕΤ ΙΙ (ELOI 2), Πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος, +30210-8203-370
Ώρες Γραφείου: Παρασκευή 10:00 - 12:00