Διαδικτυακος Ιστότοπος Φροντιστηρίου Μαθήματος
"Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων — προγραμματισμός σε Java (robocode)"

Υπεύθυνος μαθήματος: Διομήδης Σπινέλλης

Υπεύθυνος Φροντιστηρίου: Βασίλειος Καρακόιδας (bkarak at aueb dot gr)
Γραφείο: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ΔΕΤ ΙΙ (ELOI 2), Πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος, +30210-8203-370
Ώρες διαλέξεων: Πέμπτη 20 Δεκεμβρίου 2007
Στόχος του φροντιστηρίου είναι η καλύτερη κατανόηση των εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού, του συντακτικού και των προγραμματιστικών διεπαφών της γλώσσας προγραμματισμού Java, οι φοιτητές θα κληθούν να υλοποιήσουν ένα αυτόνομο πράκτορα στην εκπαιδευτική πλατφόρμα Robocode που έχει αναπτυχθεί από την IBM. Η υλοποίηση του πράκτορα θα εμβαθύνει σε συγκεκριμένους τομείς ενδιαφέροντος, όπως εξοικείωση με την πλατφόρμα ανάπτυξης, κατανόηση της προγραμματιστικής διεπαφής που προσφέρει η πλατφόρμα, επινόηση και υλοποίηση αλγορίθμων για την κίνηση και επεξεργασία των σημάτων του ιδεατού περιβάλλοντος του πράκτορα.