Διαδικτυακος Ιστότοπος Φροντιστηρίου Μαθήματος
"Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων — προγραμματισμός σε Java (2009)"

Υπεύθυνος μαθήματος: Διομήδης Σπινέλλης

Υπεύθυνος Φροντιστηρίου: Βασίλειος Καρακόιδας (bkarak at aueb dot gr)
Γραφείο: Εκπαιδευτικό Εργαστήριο ΔΕΤ ΙΙ (ELOI 2), Πτέρυγα Δεριγνύ 3ος όροφος, +30210-8203-370
Ώρες διαλέξεων: Πέμπτη, 15:00 - 17:00
Στόχος του φροντιστηρίου είναι η καλύτερη κατανόηση των εννοιών του Αντικειμενοστρεφούς Προγραμματισμού, του συντακτικού και των προγραμματιστικών διεπαφών της γλώσσας προγραμματισμού Java.

Ανακοινώσεις

Χρήσιμα