Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων — Απαλλακτική Εργασία

Ανάπτυξη συστήματος απομακρυσμένου ελέγχου του AIBO

Τι θα φτιάξετε

Το AIBO αποτελεί εδώ και αρκετά χρόνια ένα από τα πρώτα μηχανικά κατοικίδια. Εκτός από τις βασικές λειτουργίες που παρέχει, το AIBO δίνει την δυνατοτητα μέσα από ένα περιβάλλον ανάπτυξης λογισμικού (SDE) να υλοποιηθούν νέες λειτουργίες του.Στόχος της εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός απομακρυσμένου προγράμματος ελέγχου (γραμμή εντολών) το οποίο θα δίνει σε πραγματικό χρόνο εντολές στο AIBO οι οποίες θα εκτελούνται. Οι εντολές αυτές μπορούν να αφορούν την κίνηση, αναπαραγωγή ήχων κτλ.
Το τελικό παραδοτέο αποτελείται από το λογισμικό (εκτελέσιμο και πηγαίος κώδικας) και ένα συνοδευτικό εγχειρίδιο το οποίο θα περιέχει τις βασικές εντολές που υποστηρίζονται, καθώς και την διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης.

Πως θα το φτιάξετε

Η μεθοδολογία ανάπτυξης της εργασίας αποτελείται από τα παρακάτω βήματα: Το AIBO και οποιοσδήποτε εξοπλισμός απαιτείται είναι διαθέσιμος στα εκπαιδευτικά εργαστήρια του τμήματος.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τι θα μάθετε

Υπεύθυνος της εργασίας

Όνομα
Βασίλειος Καρακόιδας
Email
bkarak at aueb dot gr
Ιστοσελίδα
http://gaijin.dmst.aueb.gr/~bkarak

Παραπομπές στο διαδίκτυο