Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων — Απαλλακτική Εργασία

Ανάπτυξη βιβλιοθήκης λογισμικού για την αποδοτική διαχείριση εγγράφων XML βασισμένα σε X-Schema

Τι θα φτιάξετε

Το πρότυπο Χ-Schema περιγράφει με πλήρη τρόπο μια οικογένεια XML εγγράφων. Στόχος της εργασίας είναι να υλοποιηθεί μια βιβλιοθήκη λογισμικού (software component) το οποίο μπορεί να διαχειριστεί αποδοτικά XML έγγραφα, τα οποία βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο X-Schema. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει να υλοποιεί:

Πως θα το φτιάξετε

Αρχικά θα πρέπει να επιλεγεί το περιβάλλον υλοποίησης της εφαρμογής. Αυτό μπορεί να είναι Java, C# (Mono) ή C++. Στη περίπτωση που επιλεγεί η C++ η βιβλιοθήκη θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περιβάλλοντα Linux και Windows. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της βιβλιοθήκης θα γίνει με βάση τα σύγχρονα πρότυπα σχεδίασης λογισμικού (Design Patterns). Το προϊόν της εργασίας θα είναι η βιβλιοθήκη (πηγαίος κώδικας και εκτελέσιμη μορφή), καθώς και ένα εγχειρίδιο που θα αποτελεί την τεκμηρίωση. Το έργο λογισμικού που θα παραχθεί θα πρέπει να στηρίζεται σε βιβλιοθήκες και εργαλεία ανάπτυξης ανοικτού κώδικα (open source).

Τι πρέπει να ξέρετε

Τι θα μάθετε

Υπεύθυνος της εργασίας

Όνομα
Βασίλειος Καρακόιδας
Email
bkarak at aueb dot gr
Ιστοσελίδα
http://gaijin.dmst.aueb.gr/~bkarak

Παραπομπές στο διαδίκτυο