Υλοποίηση πληροφοριακών συστημάτων — Απαλλακτική Εργασία

Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος συντήρησης του διαδικτυακού ιστότοπου του εργαστηρίου ISTLab

Τι θα φτιάξετε

Το αυτοματοποιημένο σύστημα συντήρησης του δικτυακού ιστότοπου του εργαστηρίου ISTLab βασίζέται σε ανοιχτό λογισμικό και διαχειρίζεται δεδομένα των ερευνητικών ομάδων του, όπως δημοσιεύσεις, ερευνητικά έργα κτλ. Οι κύριες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί είναι η XML και η XSLT, ενώ η διαχείριση των δημοσιεύσεων γίνεται μέσω του προτύπου bibtex. Στόχος της εργασίας είναι η περαιτέρω επέκταση του συστήματος και η χρήση πιο επίκαιρων τεχνολογιών για την λειτουργία του, όπως:

Πως θα το φτιάξετε

Η εργασία αποτελείται από πολλά μικρότερα μέρη, τα οποία απαιτούν διαφορετική αντιμετώπιση και εξοικείωση με τις επιμέρους τεχνολογίες. Πιο συγκεκριμένα θα πρέπει αρχικά να αποκτηθεί μια γενική εξικοίωση με το σύστημα ως έχει. Μετά θα πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν οι αλλαγές στο σύστημα, καθώς και να τεκμηριωθούν με την μορφή εγχειριδίου χρήσης.

Τι πρέπει να ξέρετε

Τι θα μάθετε

Υπεύθυνος της εργασίας

Όνομα
Βασίλειος Καρακόιδας
Email
bkarak at aueb dot gr
Ιστοσελίδα
http://gaijin.dmst.aueb.gr/~bkarak

Παραπομπές στο διαδίκτυο